BOS = Bibliotheek Op School

Op maandagmorgen 1 februari vond op CBS De Wegwijzer in Wolvega de officiële ondertekening plaats van het 3-jarig contract ‘De Bibliotheek op School’ (dBOS). Dat werd gedaan door door Roelov Kuipers manager Bibliotheken Zuidoost Fryslân en Anja Oosterhoff directeur CBS de Wegwijzer en onder toeziend oog van Miranda Hartgers, leesconsulent Bibliotheken Zuidoost Fryslân.

Miranda Hartgers zal de aankomende jaren, vanuit de bibliotheek, vast contactpersoon zijn voor de leerlingen en leerkrachten van de school. In december hebben alle leerlingen vanaf groep 4 een vragenlijst ingevuld over de bibliotheek, leesboeken, (voor)lezen en mediawijsheid. Ook de leerkrachten doen aan het onderzoek mee. Vanuit deze monitoring, meten is weten, wordt bepaald op welke manier extra leesplezier binnen de school en de thuisomgeving kan worden gestimuleerd. Aan de hand van de analyse gaat de leesconsulent aan de slag met het introduceren van boeken en projecten om het leesplezier te stimuleren.

Bij de ondertekening waren alle leerlingen aanwezig en de schrijvers Tjibbe Veldkamp en Corien Oranje. Tjibbe Veldkamp bezocht aansluitend groep 1 t/m 4, Corien Oranje groep 5 t/m 8. Daarnaast stond er een collectie boeken klaar zodat de leerlingen na het schrijversbezoek ook kunnen lezen in een boek naar keuze van de schrijver die op bezoek is geweest.

Bibliotheken en (basis)scholen gaan steeds meer samenwerken om de taal- en leesvaardigheden van kinderen te verbeteren. Het landelijk concept “de Bibliotheek op school” ook wel afgekort als dBos is hier een voorbeeld van. Scholen die meedoen aan het concept dBos, roosteren dagelijks 15 minuten “vrij” lezen in op het rooster. ,,Een kind dat 15 minuten per dag leest, kan 1.000 nieuwe woorden per jaar leren.” ,,Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.” Meer info: www.debibliotheekopschool.nl

-------------------------------------------------------------------------------------------

Even voorstellen

Ik ben Miranda Hartgers, 29 jaar oud en woon samen met mijn man en onze dochter Amarins in Oosterwolde. Ik hou vooral van paardrijden, uitstapjes en vakantie, maar daarnaast lees ik ook heel graag (kinder)boeken. Bij ons thuis lezen wij zelfs de Donald Duck! Vroeger werd ik elke avond (zelfs nog in groep 8!) voorgelezen door mijn vader, zo zijn vooral de boeken van Roald Dahl mij bijgebleven. Later leerde ik in mijn opleiding hoeveel meerwaarde een voorlezende ouder heeft binnen een gezin: de rust, het vaste moment van voorlezen, geborgenheid en verdwalen in een verhaal.
Ik ben werkzaam bij Bibliotheken Zuidoost Fryslân, een cluster van meerdere bibliotheken, waaronder ook de bibliotheek van Wolvega. Inmiddels werk ik al bijna 10 jaar voor de bibliotheek. Wat begon als een baantje tussendoor, veranderde in een geweldige wisselende baan. Want zeg nou zelf, bij de bieb denk je toch alleen aan boeken uitlenen?

De Bibliotheek op School
Wist u dat veel kleuters bij aanvang van de basisschool een achterstand hebben van 2.000 woorden? Dat bij het verlaten van de basisschool 25% van de leerlingen een taalachterstand heeft van 2,5 jaar? En dat Nederland 1,5 miljoen laaggeletterden telt? Van de 15-jarigen is bijvoorbeeld 15% laaggeletterd. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoek toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Wie kan lezen en teksten begrijpt, kan kennis verwerven en zich ontwikkelen. Een goede taalbeheersing zorgt er voor dat kinderen betrokken zijn bij wat er om hen heen gebeurt.          
Bron: www.debibliotheekopschool.nl

Om onderwijs en overheid te ondersteunen bij bovengenoemde problematiek, introduceert de Bibliotheek een landelijke aanpak: de Bibliotheek op school (dBos). Door middel van monitoring wordt er een plan van aanpak gemaakt. De monitor bestaat uit een digitale vragenlijsten voor leerlingen van de groepen 4 t/m 8, voor leerkrachten en voor lees-mediaconsulenten. De uitkomsten geven richting om de samenwerking tussen school en bibliotheek te optimaliseren wat betreft het leen- en leesgedrag van leerlingen, de leesmotivatie van leerlingen en het leesbevorderende gedrag van leerkrachten. Op basis van de resultaten van de monitor maken school en bibliotheek afspraken over de invulling van het leesbevorderingsbeleid. Na een jaar wordt de volgende meting uitgevoerd om de opbrengsten vast te stellen en zo nodig nieuwe afspraken te maken. Vanuit de monitor zijn bijvoorbeeld onderstaande speerpunten naar voren gekomen:

Borging voor het voorlezen, boekintroducties en vrij lezen

Inrichting van een motiverende leesomgeving

Zomerlezen groep 3, 4 en 5

Klassikaal lenen bij de openbare bibliotheek

Aanbod leesbevordering BZOF en landelijke projecten inzetten

Aanbod mediawijsheid BZOF en landelijke projecten inzetten

Leerkrachten zelfstandig themacollecties laten reserveren

Ouderbetrokkenheid

Evalueren en aanwezig bij teamvergadering

CBS De Wegwijzer en De Bibliotheek op School
CBS De Wegwijzer heeft zich aangesloten bij het landelijke concept van de Bibliotheek op school. School en bibliotheek gaan op deze manier een intensieve samenwerking aan. Op deze school:

besteden we minimaal 15 minuten per dag aan “vrij lezen”

worden we elke dag voorgelezen

doen we op verschillende manieren aan boekpromotie

hebben we 100% lidmaatschap van de  bieb

hebben we een prettige leesomgeving

doen we mee aan leesbevordering

en vergeten we mediawijsheid niet