Welkom bij De Wegwijzer

EEN KIND IS MEER DAN ALLEEN TAAL EN REKENEN

CBS De Wegwijzer is opgericht op 1 augustus 1974, door het toenmalige bestuur PCBO Wolvega. Onze school is gehuisvest in het multifunctionele gebouw Futura in de gemeente Weststellingwerf. Hoewel wij een Friese school zijn, wordt er bij ons geen Fries gesproken omdat we dichtbij de grens van Overijssel zijn gevestigd. Daarentegen besteden we veel tijd aan heemkunde, zodat de leerlingen veel kennis opdoen over de eigen omgeving zoals Wolvega.

 

We zijn een school zijn waar iedereen welkom is en die kinderen de weg wijst in de wereld waarin wij leven. Dit komt mooi tot uiting in onze naam, die door ouders is gekozen middels een enquête. Op De Wegwijzer vinden we het belangrijk dat kinderen verder kijken dan alleen hun eigen wereld. Daarom geven we kinderen les in burgerschap en sparen we ieder jaar met z’n allen voor een ander goed doel. 

 

Binnen onze school zijn we heel open en we vinden dat iedereen erbij mag horen. Daarom is ons onderwijs toekomstgericht en toegankelijk voor iedereen, dus ook voor anders- en niet-gelovigen. Wij leren onze leerlingen, naast rekenen en taal, ook vaardigheden die nodig zijn om je plek te vinden in de constant veranderende maatschappij. We vinden het belangrijk dat onze kinderen goed leren samenwerken, communicatief sterk zijn, creatief- en reflectief denken en ICT vaardig zijn. Als het om gedrag gaat, geeft ons Kanjerprotocol de grens aan. Deze is te vinden op onze website.

 

Ook besteden we veel tijd aan kunstzinnige oriëntering. Als school krijgen wij subsidie om onze kinderen actief en passief kennis te laten maken met kunstuitingen. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld djembé-, drama- en toneellessen volgen, maar ieder jaar een cultuurvoorstelling bijwonen behoort ook tot de mogelijkheden. Tot slot willen we een Gezonde School zijn. Daarom zijn wij gestart met het kraanwaterproject en samen met ouders denken we na over een gezond traktatiebeleid en lunchprotocol. Daarnaast doen we veel aan bewegen.