Passend onderwijs

 • Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

  Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

  Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

   

  Lees meer...
 • Passend onderwijs

  Scholen verschillen in de onderwijszorg die zij (kunnen) bieden aan haar leerlingen. Waar de ene school tegen de grenzen van haar onderwijszorg aanloopt in de begeleiding van een leerling, kan op een andere school aan hetzelfde kind zonder al te veel inspanning passend onderwijs worden gegeven.

  Lees meer...