Passend onderwijs

Passend onderwijs

Scholen verschillen in de onderwijszorg die zij (kunnen) bieden aan haar leerlingen. Waar de ene school tegen de grenzen van haar onderwijszorg aanloopt in de begeleiding van een leerling, kan op een andere school aan hetzelfde kind zonder al te veel inspanning passend onderwijs worden gegeven. Soms zijn die verschillen gemakkelijk verklaarbaar. Bijvoorbeeld: in een schoolgebouw met veel trappen en zonder lift, is het moeilijk passend onderwijs te organiseren voor een leerling in een rolstoel. Maar vaak is het lastig voor ouders om in te schatten of de school van hun voorkeur onderwijs kan geven dat past bij de behoefte van hun kind.

Op De Wegwijzer kiezen we er bewust voor zoveel mogelijk alle leerlingen binnen de school te houden en te begeleiden, onder het motto: iedereen hoort er bij, iederen wordt geaccepteerd. Het is dus voor het team en de leerlingen van De Wegwijzer 'gewoon' dat er verschillen bestaan binnen de groepen, zowel qua leermogelijkheden als qua gedrag. Hoe wij omgaan met die verschillen en welke voorzieningen de school aanbiedt is beschreven in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Wegwijzer.
Door te klikken op de onderstaande link, kunt u dat ondersteuningsprofiel lezen. Ons SOP wordt jaarlijks aangepast.

In de navolgende documenten staat omschreven welke kwaliteit wij op school hebben ten aanzien van het onderwijsaanbod aan uw kind. We omschrijven hierin de mogelijkheden die wij kunnen bieden op onze school. Daardoor geven wij ook onze grenzen aan. Sommige kinderen zijn gebaat bij een onderwijsaanbod waarin wij niet voorzien..

Bij de aanmelding van uw kind wordt met de directeur besproken wat uw kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Wanneer wij dit niet kunnen bieden, gaan we samen met u op zoek naar een passende plek binnen ons samenwerkingsverband.

 

In april 2011 is er een nieuwsbrief verschenen over Passend Onderwijs.

Deze kunt u hieronder downloaden: