Schooltijden

Schooltijden

Dag Morgen Middag
Maandag  08.30 - 12.00 uur  12.00 - 14.15 uur
Dinsdag  08.30 - 12.00 uur  12.00 - 14.15 uur
Woensdag  08.30 - 12.00 uur  12.00 - 14.15 uur
Donderdag  08.30 - 12.00 uur  12.00 - 14.15 uur
Vrijdag  08.30 - 12.00 uur  12.00 - 14.15 uur

Dit zijn de schooltijden voor groep 1 t/m 8. M.i.v. 2015-2016 is het continurooster ingegaan.

Uitzonderingen:

Groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij. 

Groep 3 is op vrijdagmiddag vrij.

De onderbouw en de bovenbouw moeten samen minimaal 7520 uur les krijgen. Aan deze eisen wordt volgens bovenstaand rooster voldaan. Voor en na schooltijd en in de pauzes, is er toezicht op het plein door alle leerkrachten.