Verlofregeling

Verlof buiten de officiële schoolvakantie (dus extra vakantieverlof op grond van artikel 11, lid f) is slechts toegestaan wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders/verzorgers. Een verzoek hiertoe dient minimaal twee maanden  voor het verlof (indien mogelijk) aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Dit vakantieverlof mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend, voor maximaal 10 schooldagen en mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar (artikel 13a).

Lees voor de verdere voorwaarden:

Download hieronder het aanvraagformulier: