Kanjertraining

Kanjertraining: Voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect

De Kanjertraining op school bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen die de leerkracht in de klas op de eigen school geeft. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief), of te verbeteren (curatief). 

De Kanjertraining startte in 1996 in een psychologenpraktijk in Almere. Zowel ouders en kinderen werden getraind in het leren omgaan met problemen die zij tegenkwamen in de omgang met anderen. Deze training wordt nu over het hele land gegeven in de diverse praktijken. De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJI als effectief volgens goede aanwijzingen.

De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan. De onderwijsinspectie beoordeelt het leerlingvolgsysteem als een goed instrument waarmee kinderen in hun sociale ontwikkeling gevolgd kunnen worden. 

 

Kanjertraining door NJI voorlopig goedgekeurd als anti-pestprogramma

De Kanjertraining is een training:

1.    Waarmee pesten kan worden aangepakt en het zelfvertrouwen kan worden verbeterd;

2.    Waarmee leerlingen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen worden gevolgd;

3.    Waarbij ouders nadrukkelijk worden betrokken;

4.    Waarmee invulling wordt gegeven aan de Wet burgerschap en sociale integratie

Op 18 februari 2013 is de Kanjervragenlijst positief beoordeeld door de COTAN. De onderwijsinspectie zal vanaf 1 augustus 2014 de Kanjervragenlijst gebruiken voor het beoordelen van de sociale competenties van leerlingen (indicator 1.5).

De vragenlijst meet Negatieve intenties, Ongelukkig sombere gevoelens, Onrustig verstorend gedrag en Hulpvaardig sociaal gedrag. De vragenlijst sluit nauw aan bij de Kanjertraining. In combinatie met de leerkrachtlijst en het sociogram kunnen leerkrachten snel sociale problemen signaleren, hier met leerlingen en ouders over in gesprek gaan en een gezamenlijk handelingsplan opstellen.